Lederskaps og kommunikasjonstrening

Utvikling av filterkompetanse og ledelsesstrategier

Varighet: 1,0 timer
Pris: 1200

Lederskaps og kommunikasjonstrening tilbys av:

Morten Aanerud, Steinar Kroksæter, Christina Karlsson

» Browse schedule.